ÅRSREDOVISNING

Samtliga årsredovisningar är godkända av föreningens revisorer samt fastställda av årsstämman.

De är registrerade hos Bolagsverket.
Här finns även protokoll från årsstämman.

Årsredovisningar

Protokoll Ordinarie Föreningsstämma