ÅRSREDOVISNING

Här kan du ladda ner föreningens årsredovisningar.

Samtliga årsredovisningar är godkända av föreningens revisorer samt fastställda av årsstämman.
De är registrerade hos Bolagsverket.
Här finns även protokoll från årsstämman.

 

Årsredovisningar

Protokoll Ordinarie Föreningsstämma