VINDSFÖRRÅD

Lägenhetsnumrering och Vindsförrådsnr

Brf Småländska Björnen Björngårdsgatan 11

Björngårdsgatan 11
Plan Lantm. Nr Lägenhetsbeteckn. Vindsförrådsnr
1 1101 10 12
1 1103 20 14
1 1104 30 6
1 1105 40 20
1 1106 50 9
1 11107 60 17
2 1201 70 3
2 1202 80 8
2 1203 90 40 Sopr
2 1204 100 16
2 1205 110 5
2 1206 120 28
2 1207 130 19
3 1301 140 22
3 1302 150 31
3 1303 160 32
3 1304 170 15
3 1305 180 13
3 1306 190 11
3 1307 200 10
4 1401 210 23
4 1402 220 7
4 1403 230 21
4 1404 240 41 Sopr
4 1405 250 4
4 1406 260 30
4 1407 270 38
5 1501 280 37
5 1502 290 18
5 1503 300 34
5 1504 310 1
5 1505 320 2
5 1506 410 35
Maria Prästgårdsgata 8
NB 1001 330 26
NB 1002 340 39
1 1101 350 27
1 1102 361 25
2 1201 370 29
2 1202 380 36
3 1301 390 24
3 1302 400 33

 

De två extra förråden i soprummet nr 40 och 41 kom till då det uppdagades att två lägenheter var ihopslagna och att det ska finnas ett förråd till varje lägenhet i huset, detta lovade första styrelsen när utlottningen av förråden skedde i okt 2010.

Några byten av förråd mellan medlemmar har skett sedan utlottningen och de är nu ändrade i listan och är permanenta!