VINDSFÖRRÅD

Lägenhetsnumrering och Vindsförrådsnr

Brf Småländska Björnen Björngårdsgatan 11

Plan          Nytt nr      Nuv nr      Vindsförrådsnr       

1               1101         10              12

1               1103         20             14

1               1104         30               6

1               1105         40             20

1               1106          50 H            9

1               1107         60             17

2               1201         70               3

2               1202         80               8

2               1203         90            40   Sopr

2               1204          100           16

2               1205         110             5

2               1206         120           28

2               1207         130            19

3               1301         140           22

3               1302         150           31

3               1303         160 H        32

3               1304         170           15

3               1305         180            13

3               1306         190           11

3               1307         200           10

4               1401         210           23

4               1402         220              7

4               1403         230           21

4               1404         240           41   Sopr

4               1405         250 H        4

4               1406         260           30

4               1407         270           38

5               1501         280           37

5               1502         290           18

5               1503         300           34

5               1504         310             1

5               1505         320             2

5               1506         401           35

Maria Prästgårdsgata 8             

Nb             1001         330           26

Nb             1002         340           39

1               1101         350           27

1               1102         361           25

2               1201         370           29

2               1202         380           36

3               1302         390           24

3               1301         400           33

De två extra förråden i soprummet nr 40 och 41 kom till då det uppdagades att två lägenheter var ihopslagna och att det ska finnas ett förråd till varje lägenhet i huset, detta lovade första styrelsen när utlottningen av förråden skedde i okt 2010.

Några byten av förråd mellan medlemmar har skett sedan utlottningen och de är nu ändrade i listan och är permanenta!