TRIVSELREGLER

Våra trivselregler ska ses som ett komplement till bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler och Miljö- och Hälsoskyddslagen.

Anslagstavlan

På anslagstavlan finns kontaktuppgifter till fastighetsskötare, styrelse och jour för att hjälpa till vid eventuella problem.

Grillning

Det finns en gemensam grillplats på innegården som får användas. Tänk på tidpunkten när grillningen startar, så att det inte blir för högljutt sent på kvällen.

Husdjur

Har man husdjur ska man se till att dessa inte stör eller förorenar. De får inte rastas på innegården eller vara lösa på densamma.

Innegården

Innegården får användas av alla medlemmar i bostadsrättsföreningen och deras gäster. Där finns även plats att ställa cyklar.

 Ljud

Tänk på att ditt golv kan vara grannarnas tak. Det är därför viktigt att du/ni inte låter TV, radio eller bandspelare stå på för högt eller göra något annat som stör. Detta är särskilt viktigt mellan 22.00 och 07.00.

Störning

Informera gärna dina grannar i god tid före aktiviteter som kan störa. Det kan gälla reparationsarbeten, fest i lägenheten eller på gården.

Uppställning

Cyklar, barnvagnar eller andra privata tillhörigheter får inte ställas vid entréer, i trapphus eller andra gemensamma utrymmen. Det är ur brandskyddssynpunkt och även av skötselmässiga skäl viktigt att denna regel följs.