UTHYRNING I ANDRA HAND

Om du vill hyra ut din lägenhet måste du alltid ha styrelsens tillstånd.
Förutsättningen för att styrelsen ska godkänna uthyrningen är att skäl föreligger.
Rimliga skäl kan vara studier eller arbete på annan ort, värnpliktstjänstgörning,
vård av anhörig eller att du vill pröva att flytta ihop med din partner.

Tillståndet för andrahandsuthyrning gäller för en maximal tid om 2 år.

Om du hyr ut lägenheten utan styrelsens tillstånd kan det leda till att du blir uppsagd och lägenheten blir tvångsförsåld. Det är inte ovanligt att föräldrar köper en lägenhet för att i sin tur hyra ut den till ett eget barn som behöver bostad. Detta betraktas också som en andrahandsuthyrning och måste därför godkännas av styrelsen.

Det är inte tillåtet att hyra ut via någon förmedling.

Använd gärna detta DOKUMENT för att ansöka till styrelsen.