FASTIGHET

Du upptäcker något fel i din lägenhet (t.ex. värme, vatten, avlopp, ventilation, el, dörrar, fönster) eller i huset (portar, källardörrar, hissar, tvättstuga och dylikt):

En upplysning innan ni felanmäler:  
$ 13 i våra stadgar är vad som gäller bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter

Felanmälan gällande fastighetsärenden görs hos FT Drift AB

Fastighetsförvaltning | FT Drift AB | Stockholms län

Vardagar och kontorstid
Måndag – Fredag kl. 07.00-16.00.

Anmälan görs via:
E-post: kundservice@ftdrift.se
Tel: 08-66 90 200

FT Drift står även till förfogande att utföra arbeten som t.ex. mindre reparationer, stopp i avlopp, byte av packningar etc. i er lägenhet.

Jourtider (Helger och utanför kontorstid)

Securitas Jourmontör
Tel: 010- 447 42 21
(Kvällar, helger och nätter)

Notera!  Dessa kontaktas endast vid fara för person eller fastighet.