EKONOMI

Föreningens ekonomiska förvaltning sköts av Simpleko AB

För information och ärendehantering logga in via BankID på portal.simpleko.se

Kontakt:
Tel: 018-66 01 60
E-post: info@simpleko.se