DIN LÄGENHET

I dagligt tal säger man att man köper en bostadsrättslägenhet, men det är inte riktigt sant. Det man köper är en andel i en bostadsrättsförening, motsvarande lägenhetens andelstal. Köpet blir giltigt först när föreningen antagit dig som medlem. Upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt kan bara ske till den som antagits till medlem i bostadsrättsföreningen.

När du köper en bostadsrätt får du nyttjanderätt till bostaden på obegränsad tid mot en årsavgift, som fastställs av styrelsen.

Endast fysisk person kan bli medlem i vår förening.

Här finner du viktig information om din lägenhet.