Förebygga brand – brandregler

Gemensamma utrymmen
Föreningen bedriver, enligt myndighetskrav, ett systematiskt brandskyddsarbete för att förebygga, förhindra och släcka brand. Brandsläckare kommer att installeras vid trappuppgångarna

Din lägenhet
Enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor bör bostäder vara försedda med fungerande brandvarnare. Enligt föreningens stadgar §5 ansvarar du själv för underhållet av brandvarnaren i din lägenhet.

Därför uppmanar vi dig att:

 • Skaffa brandvarnare om du ingen har eller hör av dig till föreningen så får du en av fastighetsskötaren.
 • Kontrollera minst en gång per år att batteriet i din brandvarnare fungerar.
 • Skaffa gärna en brandsläckare (6 kilos pulversläckare) och/eller brandfilt

Brandfarliga vätskor
Brandfarliga vätskor (markerade med symbolen ”eldsflamma”) är de vätskor vilkas flampunkt är lika med eller lägre än 100˚C. T.ex. tändvätska, lacknafta, gasol, bensin och spolarvätska.
I din lägenhet får endast mindre mängder brandfarliga vätskor (för hushållets behov) förvaras. Gasolflaskor får rymma högst fem liter och behållare med brandfarlig vätska högst tio liter. Vid förvaring på balkongen får behållarna vara större; gasolflaska i högst  P11 storlek (26 liter) och brandfarlig vätska i behållare av högst 25 liters storlek.

Inga fyrverkerier eller brandfarliga vätskor och gaser får förvaras i källaren.

Gastuber
Lösa gastuber för dykning eller mekaniskt bruk får förvaras i lägenhet och då i hallen nära ytterdörren. På insidan av dörrkarmen ska det finnas en skylt som varnar för gastuber.

Heta arbeten
Villkoren för heta arbeten finns reglerat i föreningens försäkringsvillkor. Särskild behörighet krävs och du får inte t.ex. svetsa, arbeta med sliprondell, löda m.m. som medför gnistbildning eller uppvärmning. Särskild behörighet krävs för att få utföra heta arbeten. I vår förening har fastighetsskötaren sådan behörighet.

Trapphusen och källargångar
Eftersom trapphusen, våningsplanen och källargångarna är utrymningsvägar får absolut inte något förvaras där. Lösa föremål (t.ex. barnvagnar) i trapphusen är förbjudna därför att:

 • ​Risken för anlagda bränder ökar
 • De hindrar utrymning och brandmännens arbete
 • Risken för snubbling och fall ökar
 • En brand kan sprida sig till föremålen med ökad rök och hetta som följd
 • De hindrar ambulanspersonal vid hämtning av sjuka personer på bår och övriga transporter.
 • Är hinder för fastighetsskötare, städpersonal och hemtjänst i deras arbete.

Grillning:
Grillning är förbjuden på balkongerna (elgrill är tillåten om inte grannarna störs) samt direkt på marken. Grillar du nere på gården gäller följande regler:

 • Placera grillen stadigt och långt från husväggen och eventuella träd
 • Använd aldrig T-sprit för att tända en eld som slocknar. Flaskan kan explodera!
 • Ha släckredskap till hands; vatten eller brandsläckare
 • Lämna inte grillen obevakad
 • Se till att allt är släckt när du grillat klart
 • Töm inte askan i soporna förrän du är 100% säker på att inget ligger och pyr.

Rökning
Rökning är den största brandorsaken i svenska hem och även den som dödar flest personer varje år i bränder. Rökning på allmänna/gemensamma utrymmen är strikt förbjudet.

El

 • Dra ut kontakten till mobilladdare, kaffekokare, hårtorkar och liknande när de inte används.
 • Låt inte disk- och tvättmaskiner eller torktumlare vara igång när du sover eller går hemifrån.
 • Se till att glödlampor och spotlights inte kommer åt något brännbart. Använd skyddskåpor på lampor i garderober och andra platser där brännbart material kan komma i kontakt med lampan.
 • Var rädd om el-sladdar så att de inte kläms och skadas – byt dem om de är trasiga.
 • Släck elektriska adventsljusstakar med strömbrytare eller genom att dra ut sladden – använd inte glödlamporna som strömbrytare.

Stearinljus
Använd brandsäkra och stabila ljusstakar och ställ ljusen på säkert avstånd från gardiner och annat brännbart. Byt årligen ut mossan om du har sådan i adventsljusstakar, eftersom mossans flamskydd oftast bara håller i ett år. Stearinljus behöver kunna ”andas” för att inte övertända – sätt inte ljus i behållare med för lite syretillförsel eller för många ljus på samma ställe, t.ex. en tallrik full med värmeljus.

Spisfläkten
Rengör filtret regelbundet. En brand i en bortglömd kastrull kan lätt ta sig upp i en igenfettad spisfläkt och vidare i huset.

Föreningens rutiner för nödläge:

SLÄCK (om möjligt), STÄNG DÖRRAR, UTRYM, VARNA, LARMA

Det är viktigt att vi alla tar vårt ansvar för att förebygga brand