BALKONGER

För att kvalitén på föreningens balkonger ska bibehållas så länge som möjligt är det viktigt att medlemmen och bostadsrättsföreningen tillsammans hanterar dem på bästa sätt.

Balkongen betraktas som en del av lägenheten. Grundprincipen är att medlemmen bestämmer vad som görs innanför balkongräcket. Styrelsen bestämmer vad som kan fästas på eller utanpå räcket eller på husväggen.

Balkonglådor får av säkerhetsskäl endast hängas innanför räcket.