STYRELSEN

Du/ni är alltid välkomna att lämna in förslag eller skrivelser till styrelsen. Detta kan du göra direkt via mail

kontakt@smalandskabjornen.se

eller via brevlådan som finns i entrén på Björngårdsgatan 11.