STYRELSEN

Du/ni är alltid välkomna att lämna in förslag eller skrivelser till styrelsen. Detta kan du göra direkt via mail (kontakt@smalandskabjornen.se) eller via brevlådan som finns i entrén på Björngårdsgatan 11.

STYRELSEN 2019/2020

Andreas Baxivanos
Ordförande

E-Mail: andreas@smalandskabjornen.se

Klas Tejning
Ledamot / Hus ansvarig

E-Mail: tejning@gmail.com

Anna Arborelius
Ledamot / Tvättstuga / Design

E-Mail: anna.arborelius@aktadesign.se

Jörgen Strandberg
Ledamot / Sekreterare

E-Mail: jorgen@smalandskabjornen.se

Henning Månsson
Ledamot / Ekonomi

E-Mail: henning@smalandskabjornen.se

Peter Gunnarsson

Suppleant

E-Mail: peter.g.gunnarsson@gmail.com