ORDNINGSREGLER – SÄKERHET

Syftet med Brf Småländskabjörnens ordningsregler är att de ska medverka till att vi har en förening där alla medlemmar kan bo och trivas i samverkan med sina grannar.

Allmänt
Vi är rädda om vår förenings gemensamma egendom. Vi uppmärksammar fel och brister och anmäler detta snarast till styrelsen/förvaltaren. På så sätt bidrar vi till att hålla kostnaderna nere och att upprätthålla fastighetens goda standard.

Ljudnivå
Bullernivåer påverkas av vårt eget goda omdöme och vi försöker att hålla ljud på nivåer som inte stör våra grannar. Vid osäkerhet är det bästa att fråga dina grannar. När det är dags för fest informerar du grannarna i god tid via anslag i porten på avsedd plats. Tänk på att ljud mot gården lätt blir störande för många grannar.

Gemensamma utrymmen
Vi använder inte de gemensamma utrymmena som uppställnings- eller förvaringsplats. Det är inte tillåtet att ställa cyklar och barnvagnar i trapphusen. Det är inte heller tillåtet att ställa ut tidningspåsar eller förvara annat privat material i trapphusen.
Det är olagligt och kan orsaka olyckor vid brand eller elavbrott samt försvårar städning.

Balkonger och innergård
Det är trevligt med balkonglådor men för våra grannars säkerhet måste de monteras innanför balkongräcket. Vi grillar inte på våra balkonger. Parabolantenner eller skyltar sätter vi inte upp.

Reparationer i lägenheten
Störande arbete i lägenhet, som att spika och borra, får utföras vardagar mellan kl 08.00 och 19.00 och lördag och söndagar mellan kl 10.00 och 15.00. På annan tid får störande arbete inte utföras. I övrigt skall de regler som föreningen klargjort följas.

Sophantering
För att värna om miljön och bidra till att hålla nere föreningens sophanteringskostnader sorterar vi sopor enligt separata anvisningar i soprummen. Under tolv veckor varje år kan du lämna grovsopor i särskilt rum i det övre garageplanet. Grovsoprummet är öppet sista veckan varje månad med start måndag. Blir det fullt tidigare så låses grovsoporna.