Bullentin April 2020

BJÖRNGÅRDSBULLETINEN

April 2020

ÅTERBLICK

Vi är medvetna om att det varit tyst från oss under en längre tid då vi varit lite underbemannade med många projekt för att få upp underhållet i vår fastighet. Vi tänkte därför summera vad som har hänt under 2019/2020

FÖNSTER och VENTILATION

Alla fönster är renoverade och för att försäkra oss om bra ventilation är det monterat ventiler för självdrag. Det är ytterst viktigt att ni LÅTER DESSA VARA ÖPPNA så att självdraget fungerar. Ventilationen bygger på att alla gör detta för att det ska fungera optimalt.

OVK

OVK har genomförts och protokoll sätts upp i trapphusen.

FASADRENOVERING MOT GATAN

Fasadrenoveringen mot gatan är genomförd. Det återstår en del mindre arbeten såsom ny utebelysning, renovering av fönsterkarmar och dörrar på nedre plan samt skyltar till våra lokaler. Vi arbetar med detta löpande och ber om er förståelse för att det kommer allteftersom vi har resurser.

ENERGIDEKLARATION

Denna är genomförd och kommer att sättas upp i porten.

HISSEN

Hissen renoverades 2017/18 och har efter många justeringar börjat fungera allt bättre. Det är en gammal hiss så var noga med att stänga grinden vid varje våningsplan när du går av. Ett tips är att alltid skicka ned hissen till bv – då hör du att den går ned igen. Om den stannar, finns det ett nummer i hissen till Mankan hiss du kan ringa – 0200 22 00 95. Vi har renoverat väggar och tak så vi ber om lite aktsamhet när ni forslar skrymmande saker i hissen.

TVÄTTSTUGAN

Vi har nu äntligen en ny maskinpark med två tvättmaskiner och en torktumlare. För allas trivsel och längre hållbarhet, får vi alla hjälpas åt att städa efter oss.

AVRINNING LÄNGS FASADEN

Arbete har gjorts för att ta bort växter och täppa till håligheter vid markplan på fasaden längs Maria Prästgårdsgatan. Sedan har avrinning för regnvatten byggts. Detta för att undvika framtida vattenskador på fasaden samt oinbjudna skadedjurs besök.

SOPRUMMET

Vi har lyxen att ha insamling av glas, papper, metall, plast mm i huset och för att det ska fungera måste vi alla hjälpas åt även här. Det är inte tillåtet att lämna möbler eller något som inte är definierat i de olika kärlen. Det kostar oss bostadsrättsinnehavare att beställa bortforsling av dessa saker – din och min ekonomi helt enkelt!

POSTFACKEN

Vi har rensat dessa från lappar mm och försöker att hålla snyggt för allas trivsel. Allt för många lägger bara sin reklam och gratistidningar ovanpå facken – det är jag och mina kollegor som får städa efter er. Inte så roligt.

RÖKNING

Vi har haft brandinspektion i huset (protokollet finns i porten). Det är pga brandrisken ABSOLUT FÖRBJUDET ATT RÖKA I TRAPPUPPGÅNGEN OCH PÅ VÅRA VÄDRINGSBALKONGER. Lösa föremål i trapphuset så som hallmatta kommer föreningen att ta bort.

HÄLSNINGAR

För att vi ska få en så bra miljö som möjligt måste vi hjälpas åt och du är en del av vår brf. Vill du hjälpa till – gå med i styrelsen eller skicka era förslag till oss via hemsidan https://smalandskabjornen.se/ eller e-post kontakt@smalandskabjornen.se

Ta nu hand om er i dessa Covid-19 tider. Var försiktiga!

Andreas, Anna, Henning, Jörgen och Klas

Styrelsen

 

  BJÖRNGÅRDSBULLETINEN NR 21      

VÅRSTÄDNING!

Den 14 maj kl. 15 är det vårstädning av gården. Blommor ska planteras och utemöbler ska tas fram J

OSA senast den 12/5 till kontakt@smalandskabjornen.se att Ni kommer. Det är bra om så många som möjligt hjälper till, så det går fort.

VÄLKOMNA!                    

Från den 1/5 -17 är det nya hyresgäster i kontorslokalen. Det är AMK Studios som bl.a. producerar podcasts som flyttat in.

ANDELSTAL

Efter beslut av medlemmarna har andelstalen ändrats. Detta pga att en lägenhet har ökat i yta. Detta innebär att de flesta får ett lite mindre andelstal och därmed en lite mindre avgift.

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA 1

Kommer att hållas under våren ang. antagande av nya uppdaterade stadgar (enl. lag). Styrelsen återkommer om datum längre fram.

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA 2

Fasad- och fönsterreparationer upphandlas av styrelsen för tillfället. Vi kommer att kalla till extrastämma angående beslut.

GÅRDEN

Styrelsen undrar vad Ni tycker man ska göra med gården? Är det någon som kan tänka sig vara ”gårdsansvarig”?

Behövs det nya möbler? Används gården? Används grillen? Maila gärna styrelsen om åsikter och förslag.

 POSTFACK

Föreningen kommer byta ut styrelsens postlåda på väggen mot ett eget postfack bland de andra.

 ORDNING OCH REDA

Vi uppmanar till att tänka på trivseln i huset. Fimpa inte på gården, vädringsbalkongerna eller utanför porten.  Det ska vara tyst i huset vid 22. Om man använder gården se till att det är snyggt efter Er. Ställ inte sopor på gården eller utanför soprummet utan släng i behållarna i soprummet.

 HISSEN

Hissens har varit stående ett antal gånger den senaste tiden. Styrelsen har kontakt med Man Kan Hiss för att åtgärda problemet som uppstår. Tänk på att inte öppna dörren innan hissen har stannat.

NY HEMSIDA

Andreas har tagit fram en ny hemsida till föreningen. Den hittar ni på smalandskabjornen.se Om det är någon som vill hjälpa till och förbättra sidan med information eller design får ni gärna höra av er!

 ELSKÅP

Om man behöver tillgång till sitt elskåp så kan man låna nyckel av Jonatan Fogelquist som bor i huset.

Akuta fel när jourbilen tillkallas betalas av den som beställt jouren.

SÄKERHETSDÖRRAR

Vill man i efterhand beställa en dörr så kan man kontakta Proloc AB, Joel Särman, joel@proloc.se eller 0760-449010.

RÖKNING

Rökning är förbjuden på alla gemensamma utrymmen. Rökning avråds även i lägenheterna pga. delad ventilation.

 

GLAD VÅR! Önskar Styrelsen