MÅNADSAVGIFTEN

Den avgift som du betalar till föreningen varje månad bestäms av styrelsen med utgångspunkt från föreningens kostnader.
Du får avier kvartalsvis med brev från Agenta Förvaltrning AB som administrerar detta på föreningens uppdrag.

Du väljer själv om du vill betala per kvartal eller per månad.
Om du inte betalar i tid får du påminnelse en gång.
Därefter har föreningen rätt att säga upp ditt medlemskap.
Regler för hur detta skall gå till återfinns i lagen.