Stökigt i Soprummet

Stökigt i Soprummet

Vi har sökt tillstånd att sätta upp kamera i soprummet.
Detta eftersom många föremål som kastas i soprummet är grovsopor och går inte ner i behållarna, detta kostar det föreningen en massa pengar att forsla bort
Med så kallad AI Artificiell Intelligens kommer kameran att reagera på det som bärs in i soprummet, om föremålet som skall kastas i soprummet är av sådan karaktär och utformning för soprummet kommer kameran inte att agera allt övrigt kommer den att agera. föreningen kommer sedan att skicka faktura till den som bär in sådant som inte tillhör soprummet.

Dekal kommer sättas upp då kamera är installerad.

mvh
Styrelsen