Stökigt i Soprummet

Stökigt i Soprummet

Vi har sökt tillstånd att sätta upp kamera i soprummet.
Detta eftersom många föremål som kastas i soprummet är grovsopor och går inte ner i behållarna, detta kostar det föreningen en massa pengar att forsla bort
Med så kallad AI Artificiell Intelligens kommer kameran att reagera på det som bärs in i soprummet, om föremålet som skall kastas i soprummet är av sådan karaktär och utformning för soprummet kommer kameran inte att agera allt övrigt kommer den att agera. föreningen kommer sedan att skicka faktura till den som bär in sådant som inte tillhör soprummet.

Dekal kommer sättas upp då kamera är installerad.

mvh
Styrelsen

Information från ComHem

Com hem
Com Hem Nytt | Fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och samfälligheter
Till dig som registrerad representant för en fastighet ansluten till Com Hem
Hej bästa fastighetsägare!

Vi vill påminna dig om moderniseringen av vårt tv-erbjudande, där vi går över till att sända tv-kanaler helt digitalt med bättre kvalitet. De digitala tv-kanalerna är redan på plats och den 8 september 2020 utgår de analoga tv-kanalerna inklusive FM-radio via tv-uttaget. Detta innebär att de boende som idag fortfarande tittar på de äldre analoga tv-sändningarna behöver ändra till digital-tv på sina tv-apparater.

Informera era boende så snart som möjligt

Det enklaste sättet att informera de boende är att hänvisa dem till comhem.se/digitalisering.
Du som fastighetsägare eller boendeförening kan samtidigt nyttja det färdiga informationsmaterialet som vi samlat på comhem.se/fastighetsagare/digitalisering. Där finner du en färdig lapp till trapphuset, en informationstext att kopiera till er hemsida eller i mejlutskick och ett brev till boende att dela ut.

Informera gärna era boende så snart som möjligt, så får de mer tid att förstå vad de kan behöva göra och varför. De berörda kan då i lugn och ro, i sin egen takt ändra till digital-tv med bättre kvalitet.

Brev och broschyr till de äldre
I slutet på maj skickar vi ett brev till de över 65 år som vi kan nå i er fastighet och som inte redan har ett digital-tv-abonnemang. Brevet innehåller enkla tips och en broschyr på hur de själva kan byta till digital-tv på sina tv-apparater. Broschyren ger en bra vägledning för personer som inte är vana att söka information via webben. För att till exempel söka detaljer kring de boendes individuella tv-utrustning så är comhem.se/digitalisering fortfarande bästa informationskällan.

All information om tv-digitaliseringen

Information för boende

Här finns information om tv-digitaliseringen inklusive instruktioner för hur man ändrar till digital-tv
LÄS MER

Information för fastighetsägare

Här finns information om tv-digitaliseringen anpassad för dig som fastighetsägare/styrelserepresentant.
LÄS MER

Mer än ett modernt tv-erbjudande

Tv-digitaliseringen är en del i vårt arbete med att digitalisera Sverige. När den äldre analoga tekniken utgår frigörs utrymme i nätet att leverera allt stabilare och snabbare bredband, med en av Sveriges högsta hastigheter.

Vi önskar er fortsatt starka upplevelser med tv, bredband och play från
Com Hem.

Med vänliga hälsningar,
Stefan Trampus
Chef Fastighetsaffärer Com Hem