Bullentin April 2020

BJÖRNGÅRDSBULLETINEN

April 2020

ÅTERBLICK

Vi är medvetna om att det varit tyst från oss under en längre tid då vi varit lite underbemannade med många projekt för att få upp underhållet i vår fastighet. Vi tänkte därför summera vad som har hänt under 2019/2020

FÖNSTER och VENTILATION

Alla fönster är renoverade och för att försäkra oss om bra ventilation är det monterat ventiler för självdrag. Det är ytterst viktigt att ni LÅTER DESSA VARA ÖPPNA så att självdraget fungerar. Ventilationen bygger på att alla gör detta för att det ska fungera optimalt.

OVK

OVK har genomförts och protokoll sätts upp i trapphusen.

FASADRENOVERING MOT GATAN

Fasadrenoveringen mot gatan är genomförd. Det återstår en del mindre arbeten såsom ny utebelysning, renovering av fönsterkarmar och dörrar på nedre plan samt skyltar till våra lokaler. Vi arbetar med detta löpande och ber om er förståelse för att det kommer allteftersom vi har resurser.

ENERGIDEKLARATION

Denna är genomförd och kommer att sättas upp i porten.

HISSEN

Hissen renoverades 2017/18 och har efter många justeringar börjat fungera allt bättre. Det är en gammal hiss så var noga med att stänga grinden vid varje våningsplan när du går av. Ett tips är att alltid skicka ned hissen till bv – då hör du att den går ned igen. Om den stannar, finns det ett nummer i hissen till Mankan hiss du kan ringa – 0200 22 00 95. Vi har renoverat väggar och tak så vi ber om lite aktsamhet när ni forslar skrymmande saker i hissen.

TVÄTTSTUGAN

Vi har nu äntligen en ny maskinpark med två tvättmaskiner och en torktumlare. För allas trivsel och längre hållbarhet, får vi alla hjälpas åt att städa efter oss.

AVRINNING LÄNGS FASADEN

Arbete har gjorts för att ta bort växter och täppa till håligheter vid markplan på fasaden längs Maria Prästgårdsgatan. Sedan har avrinning för regnvatten byggts. Detta för att undvika framtida vattenskador på fasaden samt oinbjudna skadedjurs besök.

SOPRUMMET

Vi har lyxen att ha insamling av glas, papper, metall, plast mm i huset och för att det ska fungera måste vi alla hjälpas åt även här. Det är inte tillåtet att lämna möbler eller något som inte är definierat i de olika kärlen. Det kostar oss bostadsrättsinnehavare att beställa bortforsling av dessa saker – din och min ekonomi helt enkelt!

POSTFACKEN

Vi har rensat dessa från lappar mm och försöker att hålla snyggt för allas trivsel. Allt för många lägger bara sin reklam och gratistidningar ovanpå facken – det är jag och mina kollegor som får städa efter er. Inte så roligt.

RÖKNING

Vi har haft brandinspektion i huset (protokollet finns i porten). Det är pga brandrisken ABSOLUT FÖRBJUDET ATT RÖKA I TRAPPUPPGÅNGEN OCH PÅ VÅRA VÄDRINGSBALKONGER. Lösa föremål i trapphuset så som hallmatta kommer föreningen att ta bort.

HÄLSNINGAR

För att vi ska få en så bra miljö som möjligt måste vi hjälpas åt och du är en del av vår brf. Vill du hjälpa till – gå med i styrelsen eller skicka era förslag till oss via hemsidan https://smalandskabjornen.se/ eller e-post kontakt@smalandskabjornen.se

Ta nu hand om er i dessa Covid-19 tider. Var försiktiga!

Andreas, Anna, Henning, Jörgen och Klas

Styrelsen