Fönsterrenovering

Hej!

Fönsterrenovering kommer att utföras mellan 15 jan. – 1 feb och arbetet utförs inifrån lägenheterna. Det är Mälardalens Fönsterrenovering AB som utför renoveringen och de behöver tillgång till din lägenhet under tiden som arbetet pågår. Fönsterna på vindarna berörs ej.

Nyckelinsamling kommer ske
Måndag 14 jan. kl. 07.30-08.00 i porten eller
lägg nycklarna i ett kuvert i styrelsens postfack senast Söndag Kväll 21:00 13 Jan 2019

Tidplan
Start: Alla lägenheter, Tisdag 15 jan.
Slut: Alla lägenheter, Fredag 1 feb.
Innan arbetet startar behöver du
– Plocka bort allt från fönstren och ca 2 meter runtomkring, gäller samtliga fönster och
terrasser/balkonger.
– Rulla ihop mattor så att en fri väg lämnas till ytterdörren.

Kontaktperson Mälardalens Fönsterrenovering AB:
Rafal Sedrowicz, projektledare
Mail: rafal@malardalen.nu (Maila alla frågor)

Väl mött!
Styrelsen